Nej, sannolikheten att en älg hoppar i vattnet och välter kajaken är i princip obefintlig. Ser du en älg i närheten bör du dock ta det försiktigt eftersom ”skogens konung inte är att leka med”. Älgen är stor, men fredlig. Den kan dock bli farlig om den känner sig trängd och utan möjlighet att fly undan som de kan gå till anfall. Oftast beror älgens aggression på att du till exempel har en hund med dig. Du bör i så fall omedelbart koppla den samt vara uppmärksam på älgens kroppspråk. Om älgen drar öronen bakåt och sänker huvudet så innebär det att du har kommit för nära. Försök absolut inte ta dig förbi eller gå runt älgen utan välj en annan väg, gå tillbaka eller vänta tills älgen har gått vidare. Prata högt så att älgen har koll på dig.

Mest sannolikt att träffa på en älg är under brunstsäsongen, det vill säga under september till november, än övriga delar av året.