På Naturvårdsverkets hemsida finns information om Allemansrätten:

”Allemansrätten gör det möjligt för alla att röra sig fritt i naturen, oavsett förutsättningar. Allemansrätten är fantastisk! I förlängningen bidrar allemansrätten till en jämlik folkhälsa eftersom utevistelse och friluftsliv ger oss välbefinnande och en god fysisk och psykisk hälsa. Men, allemansrätten är inte bara en rättighet utan innebär också skyldigheter. Vi som använder allemansrätten och vistas i naturen behöver också ta hänsyn; till natur och djurliv, markägare och andra besökare. Här hittar du information om allt detta; om de möjligheter allemansrätten ger oss och om vilka hänsyn vi måste ta och tänka på.”

Läs mer om Allemansrätten här: https://www.naturvardsverket.se/allemansratten