I Sverige finns flera olika typer av maneter i vattnet. I Östersjön vid Västervik finns vanligtvis inga farliga maneter som bränns. Här förekommer den ofarliga öronmaneten. Den är genomskinlig, rund med fyra runda cirklar mitt i.

För mer information och råd om maneter:
https://www.1177.se/olyckor–skador/bett-stick-och-vaxter/brand-av-manet/