För att pumpa upp brädan tryck försiktigt på ventilpluggen och vrid den sakta så den hamnar i ”uppläge”. Det är viktigt att placera ventilpluggen i ”uppläge” innan du sätter i pumpen och pumpar upp brädan eftersom luften annars kommer åka ur när du tar ur pumpen. För att inte behöva pumpa igen – sätt alltså ventilpluggen i ”uppläge” innan du börjar pumpa!