Som huvudregel när du pumpar upp respektive tar ur luften ur brädan är att du ska ha ventipluggen i uppläge när du ska pumpa upp och nerläge när du ska ta ur luften. När du tar ur luften ska du låta ventilpluggen vara kvar i nerläge. Se även ”Hur gör man för att ta ur luften ur SUP-brädan?” Därefter börjar du vika ihop brädan från den del av brädan där du inte har ventilen dvs börja framifrån och vik bakåt. Se även ”Hur viker man ihop SUP-brädan?”.