Tryck försiktigt ner ventilpluggen och vrid den så att den stannar i ”nerläge”. Är trycket högt kommer det säga ”puff” när du trycker ner ventipluggen. När du försiktigt tryckt ner och vridit på ventipluggen kommer luften pysa ur brädan utan att du behöver hålla nere ventipluggen förhand.