När du ska pumpa upp SUP-brädan fäst slangen i den anslutning där det står INFL (INFLATE). På vissa pumpar kan benämningen vara enbart INF.