Ja, SUP-pumpen är dubbelverkande vilket betyder att den fyller SUP-brädan med luft både när den trycks ner som dras upp vid pumpning.