Mätarinställningen på pumpen visar vilket tryck du har i brädan. Du ska pumpa tills du har PSI på mellan 15-17. PSI är det mått som trycket mätts i. I början när du pumpar flyttar sig inte mätaren i displayen på grund av att trycket i brädan är för lågt. När trycket ökat tillräckligt kommer du se att mätaren i displayen börjar flytta på sig. Om mätaren inte rör på sig beror det vanligtvis på att du inte pumpat tillräckligt. När den når PSI 15-17 är brädan färdigpumpad. Rekommenderat maxtryck (för att garantin på brädan skall gälla) är PSI 17, men ofta kan det räcka att pumpa till 15 eller 16. Pumpen är dubbelverkande vilket innebär att den pumpar i luft i brädan både när du trycker den ner som drar den uppåt. Ju mer luft du pumpar i brädan desto större kommer du uppleva att trycket ökar i pumpandet.