Vik ihop brädan som en ”sardin”. Använd en trasa och torka av vid varje vikning så att det inte blir vatten, sand, salt, grus eller annan smuts kvar på brädan. Detta är viktigt eftersom vatten och smuts kan ge upphov till oönskade dofter om brädan inte hålls ren. Börja vik brädan från den sida där ventilen INTE är, det vill säga framifrån och bak. Vid varje vikning, placera försiktigt ditt knä på vikningen. Var noga med att se till så att brädan inte får onormala skarvar pga vikningen och torka av brädan vid varje vikning. När du vikt ihop den dra runt den medföljande remmen runt brädan och dra åt. Det är rekommenderat att lägga under/dra runt remmen runt brädan så att du kan dra åt den till dig och inte bort ifrån dig.