Vill du ha förslag på var det är bäst att paddla? Fråga vår personal ! Vi ger alltid personlig service på plats och/eller per telefon i största möjliga utsträckning. Vissa tider när det är mycket folk kan det dock finnas begränsade möjligheter att ge mer utförlig information.