Om SUP-paddelns övre del går att dra ut/lossnar trots att den ska vara ”fastsatt” så beror det troligen på att du behöver justera det övre fästet. Detta gör du genom att försiktigt vrida det övre fästet medsols. Detta kommer göra att det övre fästet spänns åt hårdare när du därefter klämmer åt fästet. Har du gjort rätt så ska den övre delen av paddeln nu sitta fast.

Observera att denna instruktion gäller för följande SUP-paddel: https://www.supkajak.se/shop/produkt/paddel-till-sup/

Beskrivningen gäller således ej för PRO paddel, kolfiber.