Materialet som SUP-brädan är byggt av är mycket tåligt då konstruktionen bygger på så kallad drop-stitch flerlagerteknologi. Det är därför mycket osannolikt att brädans material, dess funktion/konstruktion påverkas av eventuellt salt/salt-vatten. Däremot kan salt/salt-vatten på längre sikt bidra till att bleka färgerna. Har du paddlat i saltvatten så är det därför rekommenderat att torka av hela brädan för att på så vis bibehålla och vara varsam med brädans funktion och färgsättning.