Stockholm/Reimersholme (f.n endast försäljning)

Uthyrningen på Reimersholme i Stockholm är pga omständigheter vi inte råder över stängd tills vidare.

Köp din egna SUP-bräda från oss på SUPKAJAK.SE istället för att paddla i Stockholm !